ماه: فروردین 1397

شرکت مهندسی ماشین های دوار خاور > 1397 > فروردین

آشنایی با اصول طراحی سیستم تعادل فشار

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با اصول طراحی سیستم های تعادل فشار (بالانس درام و بالانس دیسک) در پمپ های سانتریفیوژ طبقاتی و ارائه دو نمونه مثال عملی مدرسین : مهندس غلامی ، مهندس بلالی Gholami-Balali Balancing Workshop (CMFD2012)

ادامه مطلب