بازدید جناب آقای دکتر ستاری از شرکت مهندسی ماشین ‌های دوار خاور طوس

پمپ KMSH RO 150-2500

لطفاً از سایت جدید شرکت مهندسی ماشین های دوار خاور طوس با آدرس https://www.khavarpump.com/ بازدید فرمائید.

ادامه مطلب

جدیدترین اخبار

24, 01, 1401webmaster

بازدید جناب دکتر طراح – مدیر عامل شرکت مهندسی رعد آب جنوب

بازدید جناب دکتر طراح، مدیریت محترم عامل شرکت مهندسی رعد آب جنوب از شرکت مهندسی ماشین های دوار خاور طوس.bala0

21, 01, 1401webmaster

بازدید پروفسور مانوسی استاد اقتصاد و مدیریت در دانشگاه اوتاوا و رئیس شورای هماهنگی مسلمانان کانادا

بازدید پروفسور مانوسی استاد اقتصاد و مدیریت در دانشگاه اوتاوا و رئیس شورای هماهنگی مسلمانان کانادا (MCC NCR) از شرکت مهندسی ماشین های دوار خاور طوس در سال « تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین »bala0