حضور شرکت مهندسی ماشین های دوار خاور طوس در دومین جشنواره ملی فناوری های آب (آب شور و پساب)

دومین جشنواره ملی فناوری های آب (آب شور و پساب) همزمان با دومین نشست تخصصی برنامه ابتکار بین المللی خشکسالی در تاریخ 19 و 20 آذر ماه 97 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. با توجه به اهمیت مدیریت منابع آب محدود موجود و نیاز ضروری به تامین آب سالم [...]
ادامه مطلب