محصولات

صفحه اصلی   /   پمپ گریز از مرکز غیر قابل انسداد (KWPK) KNCP 300-503

پمپ گریز از مرکز غیر قابل انسداد
(KWPK) KNCP 300-503

استفاده در صنایع مختلف جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف، آبرسانی برج های خنک کن، انتقال آب های دارای مواد جامد و لجن های صنعتی، انتقال آب دریا و…