محصولات

صفحه اصلی   /   پمپ گریز از مرکز KOH5-API610

پمپ گریز از مرکز
KOH5-API610

مطابق با استاندارد API610 مورد استفاده در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف انتقال سیال های خورندهو غیر خورنده، انتقال سیال در فرایند های صنعتی و غیر صنعتی