محصولات

صفحه اصلی   /   پمپ گریز از مرکز عمودی تک مرحله ای KVSP- ISO2858

پمپ گریز از مرکز عمودی تک مرحله ای
KVSP- ISO2858

مطابق با استاندارد DIN24255 – ISO5199 مورد استفاده در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف انتقال سیال های خورندهو غیر خورنده، انتقال سیال در فرایند های صنعتی و غیر صنعتی و…