پمپ گریز از مرکز شیمیایی CPKN 250-315(KCHP) – ISO2858

پمپ گریز از مرکز شیمیایی CPKN-250-315 (KCHP)ISO 2858 پمپ های گریز از مر کز شیمیایی با کاربری در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف، انتقال سیال در فرایند های صنعتی و غیر صنعتی

پمپ گریز از مرکز KOH2-API610

پمپ گریز از مرکز KOH2-API610 پمپ های گریز از مرکز سرعت بالا معروف به سانداین مورد استفاده در صنایع مختلف مانند نفت، گاز و پتروشیمی جهت انتقال سیالات فرآیندی

پمپ گریز از مرکز مطابق با استاندارد KSP-EN733

پمپ گریز از مرکز مطابق با استاندارد KSP-EN733 استفاده در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد جهت انتقال آب های تمیز و صنعتی انتقال آب برای تاسیسات گرمایشی و سرمایشی، انتقال آب جهت سیستم های آتشنشانی و …

پمپ گریز از مرکز شیمیایی CPKN 40-200 (KCHP) – ISO2858

پمپ گریز از مرکز شیمیایی CPKN 40-200 (KCHP)ISO 2858 پمپ های گریز از مر کز شیمیایی با کاربری در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف، انتقال سیال در فرایند های صنعتی و غیر صنعتی

پمپ گریز از مرکز شیمیایی CPKN 32-160 (KCHP) – ISO2858

پمپ گریز از مرکز شیمیایی CPKN 32-160 (KCHP)ISO 2858 پمپ های گریز از مر کز شیمیایی با کاربری در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف، انتقال سیال در فرایند های صنعتی و غیر صنعتی

پمپ گریز از مرکز شیمیایی CPKN 40-160 (KCHP) – ISO2858

پمپ گریز از مرکز شیمیایی CPKN 40-160 (KCHP)ISO 2858 پمپ های گریز از مر کز شیمیایی با کاربری در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف، انتقال سیال در فرایند های صنعتی و غیر صنعتی

پمپ گریز از مرکز شیمیایی CPKN 50-200 (KCHP) – ISO2858

پمپ گریز از مرکز شیمیایی CPKN 50-200 (KCHP)ISO 2858 پمپ های گریز از مر کز شیمیایی با کاربری در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف، انتقال سیال در فرایند های صنعتی و غیر صنعتی

پمپ گریز از مرکز شیمیایی (ETANORM) KNP 125-250

پمپ های سانتریفیوژ نرمال، یکی از پر مصرف ترین انواع پمپ سانتریفیوژ می باشد. این نوع پمپ به دلیل انطباق ابعادی با استاندارد ISO 2858، و تطابق ساختاری با ISO 5199 قابلیت استفاده در گستره وسیعی از کاربردهای صنعتی و معدنی، اعم از نفت، گاز و پتروشیمی، معدنی و فولاد، [...]

پمپ گریز از مرکز شیمیایی (ETANORM) KNP 250-500

پمپ های سانتریفیوژ نرمال، یکی از پر مصرف ترین انواع پمپ سانتریفیوژ می باشد. این نوع پمپ به دلیل انطباق ابعادی با استاندارد ISO 2858، و تطابق ساختاری با ISO 5199 قابلیت استفاده در گستره وسیعی از کاربردهای صنعتی و معدنی، اعم از نفت، گاز و پتروشیمی، معدنی و فولاد، [...]

پمپ گریز از مرکز شیمیایی (ETANORM) KNP 300-500

پمپ های سانتریفیوژ نرمال، یکی از پر مصرف ترین انواع پمپ سانتریفیوژ می باشد. این نوع پمپ به دلیل انطباق ابعادی با استاندارد ISO 2858، و تطابق ساختاری با ISO 5199 قابلیت استفاده در گستره وسیعی از کاربردهای صنعتی و معدنی، اعم از نفت، گاز و پتروشیمی، معدنی و فولاد، [...]