پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH-RO 150-2500

پمپ گریز از مرکز طبقاتی  KMSH-RO  150-2500 استفاده در صنایع آب شیرین کن به روش اسمز معکوس (RO) و انتقال آب دریا، انتقال آب در تصفیه خانه های اسمز معکوس

پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH-BFW

پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH-BFW استفاده در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و فولاد جهت تغذیه و سیرکولاسیون آب داغ کوره های بخار، انتقال آبهای تمیز صنعتی

پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH-API610

پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH-API610 مطابق با استاندارد API610 مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و انتقال سیالات نفنی

پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH-RO 80-1000

پمپ گریز از مرکز طبقاتی  KMSH-RO  80-1000 استفاده در صنایع آب شیرین کن به روش اسمز معکوس (RO) و انتقال آب دریا، انتقال آب در تصفیه خانه های اسمز معکوس

پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH

پمپ گریز از مرکز طبقاتی KMSH استفاده در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و فولاد جهت تغذیه و سیرکولاسیون آب داغ کوره های بخار، انتقال آبهای تمیز صنعتی