مجموعه دانش بنیان شرکت مهندسی ماشین های دوار خاور توس پس از سالها فعالیت در حوزه تجهیزات دوار خلا وجود مرکز تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی در شرق کشور با تمرکز بر پمپ و کمپرسور سانتریفوژ را احساس نمود. بر این اساس و با هکاری اساتید و دانشجویان نخبه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و با هدف نهادینه ساختن دانش پایش وضعیت در صنایع کشور اقدام به راه راه اندازی آزمایشگاه پایش وضعیت و عیب یابی نموده است.

سوابق خدمات فنی و مهندسی

کارفرما: گروه مپنا
سازنده اصلی: Ingersoll Dresser
مشخصات فنی: 1140 m – 163 m3/hr – 140 C
کاربرد: پمپ تغذیه دیگ بخار
شرح خدمات: آنالیز ارتعاشات و عیب یابی

کارفرما: شرکت فولاد
سازنده اصلی: Termomeccanica
مشخصات فنی: 280 bar
کاربرد: پمپ پوسته زدا

شرح خدمات:  آنالیز ارتعاشات و عیب یابی سیستم یاتاقان تراست