کارخانه

آدرس : مشهد، کیلومتر 12 جاده آسیایی، پارک علم و فناوری خراسان
تلفن : +98 51 3542 5460
فکس: +98 51 3542 5531
ایمیل: info@khavar.com

دفتر فروش

آدرس : مشهد، کیلومتر 12 جاده مشهد قوچان، بعد از خیابان صدرا (کوچه ی فرش مشهد)، قبل از انبار شرکت شکلات آیدین
تلفن : 985135420020+ یا 985135420040+
فکس: +۹۸ ۵۱۳ 542 1216
ایمیل: info@khavar.com

فرم تماس