پمپ گریز از مرکز توربینی عمودی KVLP

پمپ گریز از مرکز توربینی عمودی KVLP استفاده در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد جهت انتقال آبهای صنعتی و کثیف، آبرسانی به برج های خنک کن، انتقال آبهای دارای مواد جامد و لجن های صنعتی، انتقال آب دریا و …