پمپ گریز از مرکز KOH2-API610

پمپ گریز از مرکز KOH2-API610 پمپ های گریز از مرکز سرعت بالا معروف به سانداین مورد استفاده در صنایع مختلف مانند نفت، گاز و پتروشیمی جهت انتقال سیالات فرآیندی

پمپ گریز از مرکز شیمیایی KCHP-ISO2858

پمپ گریز از مرکز شیمیایی KCHP-ISO2858 پمپ های گریز از مر کز شیمیایی با کاربری در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد جهت انتقال آب های صنعتی و کثیف، انتقال سیال در فرایند های صنعتی و غیر صنعتی

پمپ گریز از مرکز مطابق با استاندارد KSP-EN733

پمپ گریز از مرکز مطابق با استاندارد KSP-EN733 استفاده در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد جهت انتقال آب های تمیز و صنعتی انتقال آب برای تاسیسات گرمایشی و سرمایشی، انتقال آب جهت سیستم های آتشنشانی و …