بازدید جناب آقای دکتر ستاری از شرکت مهندسی ماشین ‌های دوار خاور طوس

نظارت بر Packaging و تست 8 دستگاه الکتروپمپ 2500 KW

برگزاری نمایشگاه شیراز

 

ادامه مطلب

برگزاری نمایشگاه کرمانشاه

 

ادامه مطلب

جدیدترین مقالات

24, 01, 1401مدیر

بازدید جناب دکتر طراح – مدیر عامل شرکت مهندسی رعد آب جنوب

بازدید جناب دکتر طراح، مدیریت محترم عامل شرکت مهندسی رعد آب جنوب از شرکت مهندسی ماشین های دوار خاور طوسbala0

21, 01, 1401مدیر

بازدید پروفسور مانوسی – استاد اقتصاد و مدیریت در دانشگاه اوتاوا و رئیس شورای هماهنگی مسلمانان کانادا

بازدید پروفسور مانوسی استاد اقتصاد و مدیریت در دانشگاه اوتاوا و رئیس شورای هماهنگی مسلمانان کانادا (MCC NCR) از شرکت مهندسی ماشین های دوار خاور طوس در سال « تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین »bala0